No tweets found.

Programma zondag 10 september

 Roei em derút!
De nieuwe zondagochtend activiteit!
Opgave in ploegen van 4 dames en 4 heren.

Aanvang: 10.30 uur | Hotel Oostergoo
De prijsuitreiking is op de slotavond.

Merkekeatsen
Voor alle Grousters en oud-Grousters.
Deelname leden vanaf 14 jaar en niet leden vanaf 16 jaar.

Aanvang: 11.00 uur | Sportpark Meinga
Zie voor de reglementen en opgave www.wetterlan.nl

Basix
De populaire Deense A-capellaformatie Basix komt nog 1 keer naar Grou voordat ze definitief stoppen.
Mis dit niet! Support act: Sjonge Jonge

Aanvang: 15.00 uur tot 17.00 uur
Entree: € 17,- (ex fee)
Klik hier voor de online voorverkoop

Stappersparade
Aanvang: 21.00 uur | Raadhuis (Stationsweg 1)
Route: Tureluurstraat, Oostergoostraat, Meersweg, Halbertsma’s plein.

Voor de leukst verklede persoon of groep zijn er prijzen beschikbaar.
Het maakt niet uit of je meteen grote kar vol mensen en geluid mee doet of helemaal alleen, iedereen dingt mee naar de prijzen!

1e prijs € 150,- | 2e prijs € 100,- | 3e prijs € 50,-
Ook dit jaar is er weer een speciale prijs voor de deelnemende verenigingen.
De prijswinnaars worden op de slotavond bekend gemaakt.

Stappersjûn
Traditioneel eindigt de stappersparade in het centrum waar vervolgens de stappersjûn los barst met Live muziek in het centrum!

Aanvang: 22.00 uur | Centrum van Grou