Over FFF

De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) is een vereniging die als doel het organiseren van dorpsactiviteiten voor de inwoners van Grou heeft.

FFF organiseert jaarlijks de dorpsfeesten in het weekend van de tweede zondag in september. De dorpsfeesten duren normaal van vrijdag tot en met maandag. Letterlijk vertaald betekent FFF de vereniging voor volksvermaken. Onze vereniging bestaat sinds 1920 en is één van de grootste verenigingen in Grou.