Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Piet Hogewerf

Penningmeester: Martin van der Werf

Secretaris/vice-voorzitter: Jaap Jan van der Meer 

Horeca: Tië-Ids Breeuwsma 

Marktmeester: Gerard Andringa 

Ledenadministratie / Spultsjebaas: Edwin Cornelder 

Pr/muziek: Boy Sjonger