Zondag programma

Er staat ons een sportieve zondag te wachten! Zo meteen om 10:30 starten we met "Roei em derút!" bij Hotel Oostergoo. Een half uur later begint op sportveld Meinga het Merkekeatsen.

Vanavond om 21.00 uur vertrekt de altijd gezellige Stappersparade bij het oude raadshuis die vervolgens rond 22:00 in het dorp zal arriveren waar de Stapperjûn begint!

Graag zien we jullie bij deze activiteiten verschijnen als deelnemer of als toeschouwer!