Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Hiervoor heeft FFF Grou een nieuwe Privacyverklaring opgesteld.
U kunt de Privacyverklaring van FFF Grou hieronder downloaden.