Covid19

Wij zijn blij dat we ondanks het corona virus dit jaar toch nog een kleine versie van Grouster Merke mogen vieren. Feest vieren is belangrijk maar gezondheid is nog belangrijker.

Daarom willen we iedereen nadrukkelijk vragen zich aan de regels van het RIVM te houden:
- Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
- Schud geen handen
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
- Ben je ziek of heb jij

Naast de hierboven genoemde RIVM regels zijn er op het kermis terrein enkele extra regels van toepassing:
- Desinfecteer regelmatig je handen (dit kan bij elke attractie).
- Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.
- Kinderen en jongeren tot 18 jaar houden mits niet uit het zelfde huishouden 1,5 meter afstand van mensen boven de 18 jaar.
- Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot elkaar behalve als zij tot hetzelfde huishouden behoren.
- Houd je ten aller tijde aan de looproute.
- Volg de aanwijzingen van beveiliging, bestuur en vrijwilligers op.