Prijs winnaars 2016

Prijs winnaars 2016

Volksspelen:
1e Team Harmen Kramer
2e Team Jaike de Jong
3e Team Titia Prins

Hoeden dans:
Neeltje v/d Werf

Stappersparade:
1e Dirk vd Broek
2e GAVC (Max verstappen)
3e Mario kart
Verenigingsprijs: Speeltuin vereniging

Roei em derút:
1e Grouster Wtterwille
2e Peddel Pieterkes
33 Skom Snorren

Het zit er weer op voor 2016!

Helaas...Het zit er weer op! Op het moment dat jij dit leest zijn de bestuursleden en de vrijwilligers alweer druk bezig met alles op te ruimen. Nog een paar uurtjes en het plein is weer schoon de sporthal is weer beschikbaar voor zijn originele functie!

Graag willen wij iedereen die mee heeft gedaan aan één of meerdere van de activiteiten bedanken. Het was geweldig om te zien dat er weer zoveel mensen op de been waren.

Speciale dank gaat uit naar alle FFF vrijwilligers. Zonder jullie waren we nergens!

Een groot woord van dank gaat richting Ridsert en zijn vrouw Wiekie. Bedankt voor jullie gigantische inzet van de afgelopen 12 jaar!

Wij nemen een paar dagen rust en gaan dan vol gas weer richting de Merke van 2017! We hopen ook dan weer op een erg gezellige Merke! Want... As jim it nei it sin hawwe, dan ha wy it ek!

PS: De laatste foto's komen z.s.m online!

Maandag programma

Goedemorgen dorpsgenoten! Het is alweer tijd voor de laatste dag van Grouster Merke! Op deze laatste dag beginnen we met het Matinee. Vanaf 9:30 ben je welkom in sporthal om de gezellige klanken van de Sunshine Party Band aan te horen. Vergeet niet je legitimatie en je lidmaatschapskaart mee te brengen! Ben je nog geen lid? Dan regelen we dat ter plekke voor je.

Na het Matinee gaan we met z'n allen richting het dorp voor de volksspelen welke om 14:00 uur beginnen. De 65+ers mogen zich rond deze tijd melden voor het vissen en een half uur later begint het feest met Krijn in Friesma State. 's Avonds om 20:30 uur begint het slotfeest in de sporthal met de bands "Stageline" en "Hotstop". We wensen je veel plezier toe deze laatste Merke dag!