No tweets found.

We binne los!

Vanochtend om kwart voor 10 is de Grouster Merke begonnen met het spelcircuit. Het weer was goed en de spelletjes vielen goed in de smaak bij de jeugd!

Vanmiddag om 14:00 uur komt Piter Wilkens in Oostergoo tijdens het Frysk-Matinee en voor vanavond staat Superstars "Remember the good times" op het programma waar feestgangers van alle leeftijden kunnen genieten van de grootste hits van de afgelopen decennia! Artiesten als Elvis Presley, Freddy Mercury en Lee Towers komen acte de presence geven! Aanvang: 20:00 uur in De Twine. De liefhebbers van de kermis kunnen vanaf vanmiddag 14:30 terecht op het plein!

Kermis!

Kermis!

Uiteraard is er ook dit jaar weer een gezellige kermis in het centrum van Grou!
De gevarieerde en gezellige kermis op het Halbertsma’s plein is voor jong en oud. De American Trip, de prachtige zweefmolen van de familie Cloosterman, en ook de botsauto’s zijn present.

Dit jaar hebben we vernieuwde grijpkranen, deze zaak was ook aanwezig tijdens onze eerste editie van de voorjaars-kermis.
Uiteraard ontbreken ook de Pusher, de touwtje trek kraam, de vliegtuigmolen, de draaimolen en de schiettent niet. Ook zijn de kramen voor de lekkere trek volop aanwezig.

Openingstijden kermis:

vrijdag 14.30 uur - 0.00 uur

zaterdag 14.00 uur - 0.00 uur

zondag 14.00 uur - 0.00 uur

maandag 14.00 uur - 20.00 uur

Bierhalle Merkepartij

Bierhalle Merkepartij
ZONDAG 11 SEPTEMBER, 11.00 uur

Op de zondag van de Grouster Merke is er weer de traditionele Bierhalle Merkepartij.
Sinds 1972 wordt deze merkepartij georganiseerd. 
Wil je ook mee doen?? Dat kan!
Geef je op met een partuur of individueel.
Er wordt gekaatst in verschillende klassen in zowel Frysk Spul (gewone kaatsbal) en zachte bal.
Dus iedereen kan meedoen!

Dus geef je gauw op en maak er een leuke en gezellige merkedag van!
Opgeven kan tot vrijdag 9 september 2016, 20.00 uur via www.wetterlan.nl
En dus niet zoals in ons programma boekje stond vermeld t/m 11 september!

Spelregels merkekaatsen;
-  De kaats(t)ers zijn (oud) Grousters.
-  De kaats(t)ers zijn (oud) leden.  
-  Leden mogen vanaf 14 jaar deelnemen. Niet leden/ (oud) Grousters mogen vanaf 16 jaar deelnemen. 

Bij de zachte bal wedstrijd wordt zonder handschoen gekaatst.
N.B. Donateurs zijn geen (oud)leden.
We doen een beroep op iedereen om zuiver met deze regels om te gaan.
Mocht je toch nog twijfels hebben dan kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur van de kaatsvereniging raadplegen.