Grouster Merke is begonnen!

Vandaag is de Grouster Merke 2014 dan eindelijk echt begonnen! De Sporthal is klaar en alle voorbereidingen zijn klaar. Vrachtauto's met spelletjes geladen, ijsjes zijn geleverd, koelkasten gevuld, bezetting geregeld enz. Met prachtig weer starten we vrijdag met de kinder spelletjes in het dorp en daarna Tiete van Toen voor het âlderein matinee in Hotel Oostergoo. 

Kom ook zeker in de sporthal voor de Toscaanse Bruiloft met Booming Piano's en volg ons op twitter en facebook voor actuele berichten.

Verslag Jaarvergadering FFF

Gerard Andringa, Boy Sjonger en Martijn Riewald zijn de nieuwe bestuursleden van de Ferieniging foar Folksformaken (FFF). Gerard wordt marktmeester voor de kermissen en heeft zich het doel gesteld om de kermissen in Grou met meer en leukere attracties te voorzien. Waarschijnlijk dit jaar al een autoscooter tijdens de Grouster Merke. Boy Sjonger en Martijn Riewald worden algemeen bestuurslid. Boy houdt zich bezit met de programmering van artiesten en volgt aftredend bestuurslid Hendrik-Dirk van der Bijl op. Martijn wordt verantwoordelijk voor het horecadeel. Hendrik-Dirk van der Bijl verlaat na de merke na 19 jaar het bestuur. Het vice-voorzitterschap, zoals hij dat vervulde, wordt overgenomen door Ronald de Jong. 

Als bestuur zijn we aangenaam verrast met de hoge opkomst tijdens de jaarvergadering en de vele positieve reacties van deze nieuwe bezoekers. We hopen dat het volgend jaar nog in De Bierhalle past! 

Tevens wordt op de vergadering het programma voor de komende merke gepresenteerd. Zo is er dit jaar, na het succes van 2013, op vrijdagmiddag weer een aldereinmatinee. Dit jaar verzorgt Tiete van Toen een voorstelling met liedjes, verhalen en foto's van vroeger. 

Vrijdagavond is er de Toscaanse Builoft van Camillio Borromeo en Bella Rossi met de Booming Piano's. Alle leden hebben een uitnodiging voor deze avond gekregen wat een boel positieve reacties heeft opgeleverd in Grou. We nodigen alle leden uit om deze bijzondere muzikale avond te bezoeken. 

Voor de jeugd is er zaterdagavond het Slam FM Dance event met DJ's Jean, Jeroen Post en Jochem Hamerling. Het matinee wordt verzorgd door Jelle B. Het grote afsluitfeest op maandagavond is met Vangrail en No Matter.