Stappersparade!

Stappersparade!
Een ingezonden stuk

We krijgen steeds meer positieve berichten over buurten die bezig zijn met de straatversiering!
Maar ook de Stappersparade wordt dit jaar naar verwachting mooier en groter dan ooit tevoren!
Veel wordt er nog niet vrij gegeven maar dat de Grousters enthousiast zijn blijkt wel uit onderstaande ingekomen anonieme brief!


Zeer geacht bestuur FFF, 

Met een vriendengroep kijken we al bijna een jaar uit naar de Merke! Nadat we het prachtige programmaboekje in de brievenbus mochten ontvangen, zijn we helemaal tot op het bot gemotiveerd om er een prachtige Merke2015 van te maken! Met de groep hebben we namelijk al jaren grote interesse in (vrouwelijke) badkleding, exotische drankjes en zwoele dansmuziek. En de daaruit voortvloeiende gezelligheid. Het Carribean thema is ons dan ook op het lijf geschreven! 

Wij zijn onder de indruk van de organisatorische kwaliteiten van FFF, en hopen dan ook dat jullie 13 september mooi zomers weer weten te organiseren. Zodat er zoveel mogelijk dames zo weinig mogelijk (bad)kleding zullen aantrekken. Dat motiveert onze groep namelijk enorm om ook onze beste beentje voor te zetten! 

Tijdens verschillende activiteiten in het dorp, zoals Splashtival, ’t Skûtsjesilen en Nieuwjaarsduik hebben we veel inspiratie op kunnen doen. Op basis hiervan zijn onze ‘handige’ leden al tijden in samenspraak met onze ‘creatieve’ leden aan de slag, aan het einde van de avonden steevast ondersteund door vele ‘gezellige’ leden. 

Wij zijn dan ook vol vertrouwen in een prachtige Stappersparade! Grootste obstakel is intern nog een stuurman te vinden welke op zondagavond een voer- / vaartuig mag besturen… 

Want; vraag me niet hoe het kan, maar zo’n kleintje Matinée duurt voor de meeste (potentiële) bestuurders toch altijd net iets te lang..

Trouwens, en de reden waarom ik deze brief schrijf; 

Omdat we deze inspiratie tot vlak voor de Stappersparade tot een hoogtepunt willen laten stijgen, willen we graag deelnemen aan het ‘FFF Verenigingszeilen’ op zaterdagnamiddag 12 september. 

Sterker nog, daarvoor hebben we zelfs onze vriendengroep via KVK getransformeerd in een vereniging. We kunnen de inschrijflijst echter niet vinden? Kijken wij verkeerd? Dat zou zomaar kunnen, want de gedachtes aan schaars geklede dames vertroebeld onze blik en denkvermogen behoorlijk..  

Tot nije wike! Wij ha ’t no al nei ’t sin, en gean der fanút dat dat bei jimme ek sa is!

Bierhalle Merkepartij.

Bierhalle Merkepartij.
Zondag 13 september

Op de zondag van de Grouster Merke vindt altijd traditiegetrouw de merkepartij plaats.Sinds 1972 wordt deze Grouster kaats klassieker gehouden en zijn er heel wat kransen verdeeld door het dorp.We beginnen om 11 uur met de wedstrijd en natuurlijk is er ook dit jaar weer een grote verloting op het kaatsveld met altijd gegarandeerd prijs!
Dit jaar hebben we ook een jubileum, VOS CATERING staat er dit jaar voor de 10e keer en dit zal gevierd worden met live muziek na het kaatsen!
We kaatsen in verschillende klassen zowel in het gewone "fryske spul" als met de "zachte bal"!
Dus als je wel of geen kaatser bent je kan altijd meedoen!

Deelname is voor alle Grousters en oud-Grousters vanaf 16 jaar!

Opgave kan als partuur of individueel via de site van de kaatsvereniging www.wetterlan.nl
(via wedstrijdagenda - opgave) of bij Arjen Andringa tel. 0566 - 840198.
Opgeven kan tot vrijdag 11 september 18.00 uur! 

Publiek is natuurlijk ook van harte welkom zowel met het kaatsen of bij de gezellige nazit!

Spijkerdorp Grou!

Spijkerdorp Grou!

Op 9 september organiseert de nieuwe activiteiten commissie van de speeltuinvereniging een "spijkerdorp" voor de kinderen van de basisscholen!
Omdat het thema van de Merke van dit jaar "Caribbean Party" is wordt er een heus piratenschip getimmerd!
De organisatie heeft de meeste materialen inmiddels verzameld maar is nog op zoek naar onder andere touw, verf en kwasten!

Heb je thuis nog wat over en wil je dit leuke initiatief steunen?

Neem dan contact op met Miranda de Jong op telefoon nummer 0657330668