Bierhalle Merkepartij

Bierhalle Merkepartij
ZONDAG 11 SEPTEMBER, 11.00 uur

Op de zondag van de Grouster Merke is er weer de traditionele Bierhalle Merkepartij.
Sinds 1972 wordt deze merkepartij georganiseerd. 
Wil je ook mee doen?? Dat kan!
Geef je op met een partuur of individueel.
Er wordt gekaatst in verschillende klassen in zowel Frysk Spul (gewone kaatsbal) en zachte bal.
Dus iedereen kan meedoen!

Dus geef je gauw op en maak er een leuke en gezellige merkedag van!
Opgeven kan tot vrijdag 9 september 2016, 20.00 uur via www.wetterlan.nl
En dus niet zoals in ons programma boekje stond vermeld t/m 11 september!

Spelregels merkekaatsen;
-  De kaats(t)ers zijn (oud) Grousters.
-  De kaats(t)ers zijn (oud) leden.  
-  Leden mogen vanaf 14 jaar deelnemen. Niet leden/ (oud) Grousters mogen vanaf 16 jaar deelnemen. 

Bij de zachte bal wedstrijd wordt zonder handschoen gekaatst.
N.B. Donateurs zijn geen (oud)leden.
We doen een beroep op iedereen om zuiver met deze regels om te gaan.
Mocht je toch nog twijfels hebben dan kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur van de kaatsvereniging raadplegen.

Eerste foto's online!

Eerste foto's online!
De opbouw is begonnen

Afgelopen zondag zijn we begonnen met de opbouw in de sporthal! Dankzij de geweldige inzet van de vele vrijwilligers schiet het inmiddels lekker op en lopen we goed op schema!

De foto's van de voortgang staan inmiddels online!

Piter Wilkens komt naar Grou!

Piter Wilkens komt naar Grou!
...en dat is bêst genôch!

Vorig jaar vond voor het eerst het "Alderein Matinee" plaats. Gurbe Doustra zorgde voor een gezellige middag en de aanwezigen waren allen zeer enthousiast.

Dit jaar komt Piter Wilkens ons met een bezoek verblijden. De Fryske "Troedeboer" komt zijn grootste hits zingen waaronder de alom bekende liwwadder blues!

Het Frysk matinee is op vrijdag 9 september om 14:00 uur in de grote zaal van hotel Oostergoo.

De voorverkoop kaarten a €5,- zijn te verkrijgen bij de De Schiffart en de Mitra. Uiteraard zijn er ook kaarten aan de deur te verkrijgen echter kosten deze €7,50. Wees dus geen dief van eigen portemonnee en haal de kaarten in de voorverkoop!