Pink Floyd Project komt naar Grou!

Koop vanaf nu je kaarten online

Op zaterdag 20 mei komt het befaamde Pink Floyd Project naar Grou!.
Het terrein aan het water bij de Prinses Wilhelminastraat zal voor deze gelegenheid omgetoverd worden in een festival terrein zodat het concert in de open lucht kan worden gehouden!
De kaartverkoop is inmiddels begonnen.
Wil je er zeker van zijn dat je dit unieke concert niet mist bestel dan nu alvast je kaarten online via: Van Plan of Ticketmaster

Prijs winnaars 2016

Prijs winnaars 2016

Volksspelen:
1e Team Harmen Kramer
2e Team Jaike de Jong
3e Team Titia Prins

Hoeden dans:
Neeltje v/d Werf

Stappersparade:
1e Dirk vd Broek
2e GAVC (Max verstappen)
3e Mario kart
Verenigingsprijs: Speeltuin vereniging

Roei em derút:
1e Grouster Wtterwille
2e Peddel Pieterkes
33 Skom Snorren

Het zit er weer op voor 2016!

Helaas...Het zit er weer op! Op het moment dat jij dit leest zijn de bestuursleden en de vrijwilligers alweer druk bezig met alles op te ruimen. Nog een paar uurtjes en het plein is weer schoon de sporthal is weer beschikbaar voor zijn originele functie!

Graag willen wij iedereen die mee heeft gedaan aan één of meerdere van de activiteiten bedanken. Het was geweldig om te zien dat er weer zoveel mensen op de been waren.

Speciale dank gaat uit naar alle FFF vrijwilligers. Zonder jullie waren we nergens!

Een groot woord van dank gaat richting Ridsert en zijn vrouw Wiekie. Bedankt voor jullie gigantische inzet van de afgelopen 12 jaar!

Wij nemen een paar dagen rust en gaan dan vol gas weer richting de Merke van 2017! We hopen ook dan weer op een erg gezellige Merke! Want... As jim it nei it sin hawwe, dan ha wy it ek!

PS: De laatste foto's komen z.s.m online!